Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

Thông Trần

Lĩnh vực bảo hiểm xã hội Ngày gởi 04/08/2016
Cho em hỏi, sổ bảo hiểm của em làm được 5 tháng có lãnh đuợc tiền BHXH không?
Người gởi: Thông Trần -
Trả lời
Vấn đề em hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
- Em được nhận BHXH 1 lần sau một năm nghỉ việc. Theo Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 59 của Bộ LĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định: BHXH một lần được thực hiện theo quy định tại Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngáy 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động và Điều 8 Nghị định số 115/2015NĐ-CP.
- Mức hưởng được tính như sau: Khoản 2 Điều 19 Thông tư 59 quy định: Mức hưởng BHXH một lần của người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH.
Chào em!
Câu hỏi cùng chuyên mục
Top