Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Thông tin bác sĩ

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Ngân

Chức danh: Cử nhân Kinh tế

Khoa/Phòng: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến - Quản lý chất lượng

Chức vụ:

Bác sĩ cùng khoa
Top