Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Văn bản Bệnh viện
Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH Tải về
Kế hoạch 650/KH-BVP

Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2022

650/KH-BVP

24/08/2022
Công văn 566-BVP-KD

Triển khai sử dụng thuốc lao hàng 1 cho bệnh nhân Bảo hiểm y tế

566-BVP-KD

19/07/2022
Công văn 507-BVP-KHTH

Tổ chức thực hiện Thông tư số 36/2022/TT-BYT

507-BVP-KHTH

24/06/2022
Công văn 451/BVP-KHTH

Tham mưu, triển khai xây dựng các quy chế, quy trình chuyên môn trong bệnh viện

451/BVP-KHTH

19/05/2022
Kế hoạch 338KH-BVP

Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ"

338KH-BVP

07/04/2022
Kế hoạch 336/KH-BVP

Xây dựng, tuyên dương, nhân rộng và khen thưởng gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

336/KH-BVP

07/04/2022
Kế hoạch 335/KH-BVP

Tổ chức các hoạt động kỹ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

335/KH-BVP

07/04/2022
Kế hoạch 174-KH-BVP

Kế hoạch hoạt động Bệnh viện năm 2022

174-KH-BVP

24/02/2022
Kế hoạch 134/KH-BVP

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

134/KH-BVP

10/02/2022
Công văn 441/PA-BVP

Lập phương án phòng chống dịch COVID-19 tại các khoa phòng

441/PA-BVP

24/08/2021
Quyết định 110/QĐ-BVP

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Bệnh viện

110/QĐ-BVP

17/06/2021
Công văn 216/KH-BVP

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn bệnh viện

216/KH-BVP

12/05/2021
Báo cáo 25-BC/CB

Tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 4/2021 và phương hướng, nhiệm vụ thansg1 5/2021

25-BC/CB

20/04/2021
Kế hoạch 126-KH-BVP

Triển khai thực hiện việc kiểm soát, kê khai tài sản, thu nhập (thay đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch số 111/KH-BVP ngày 19/03/2021 của Bệnh viện Phổi)

126-KH-BVP

29/03/2021
Kế hoạch 136-KH-BVP

Tập huấn kỹ năng ứng xử, giao tiếp cho viên chức và người lao động năm 2021

136-KH-BVP

01/04/2021
Kế hoạch 111/KH-BVP

Triển khai thực hiện việc kiểm soát, kê khai tài sản, thu nhập

111/KH-BVP

19/03/2021
Quyết định 219/QĐ-BVP

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bệnh viện Phổi

219/QĐ-BVP

31/12/2020
Quyết định 292/QĐ-BVP

Ban hành Quy trình triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bệnh viện Phổi

292/QĐ-BVP

30/12/2019
Kế hoạch 94/KH-BVP

Tự kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ trong Bệnh viện năm 2021

94/KH-BVP

09/03/2021
Kế hoạch 93/KH-BVP

Thực hiện quy chế dân chủ trong Bệnh viện năm 2021

93/KH-BVP

09/03/2021
Top