Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Văn bản
Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH Tải về
Thông báo 2434/TB-SYT

THÔNG BÁO: Tuyển dụng bác sĩ năm 2022

2434/TB-SYT

28/06/2022
Công văn 507-BVP-KHTH

Tổ chức thực hiện Thông tư số 36/2022/TT-BYT

507-BVP-KHTH

24/06/2022
Báo cáo Dự thảo báo cáo

Tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 6/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2022

Dự thảo báo cáo

16/06/2022
Nghị quyết Dự thảo Nghị quyết

Về tình hình công tác tháng 6/2022 và nhiệm vụ tháng 7/2022

Dự thảo Nghị quyết

16/06/2022
Công văn 87/CV-CĐN

Phối hợp triển khai tuyên truyền "Tháng hành động phòng, chống ma túy" (tháng 06 năm 2022)

87/CV-CĐN

08/06/2022
Công văn 451/BVP-KHTH

Tham mưu, triển khai xây dựng các quy chế, quy trình chuyên môn trong bệnh viện

451/BVP-KHTH

19/05/2022
Báo cáo Dự thảo báo cáo

BÁO CÁO tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 5/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2022

Dự thảo báo cáo

16/05/2022
Nghị quyết Dự thảo Nghị quyết

NGHỊ QUYẾT về tình hình công tác tháng 5/2022 và nhiệm vụ tháng 6/2022

Dự thảo Nghị quyết

16/05/2022
Báo cáo Dự thảo báo cáo

Dự thảo BÁO CÁO tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 4/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2022

Dự thảo báo cáo

15/04/2022
Nghị quyết Dự thảo Nghị quyết

Dự thảo NGHỊ QUYẾT về tình hình công tác tháng 4/2022 và nhiệm vụ tháng 5/2022

Dự thảo Nghị quyết

15/04/2022
Kế hoạch 338KH-BVP

Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ"

338KH-BVP

07/04/2022
Kế hoạch 336/KH-BVP

Xây dựng, tuyên dương, nhân rộng và khen thưởng gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

336/KH-BVP

07/04/2022
Kế hoạch 335/KH-BVP

Tổ chức các hoạt động kỹ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

335/KH-BVP

07/04/2022
Báo cáo Dự thảo báo cáo

Tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 3/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2022

Dự thảo báo cáo

18/03/2022
Nghị quyết Dự thảo Nghị quyết

Về tình hình công tác tháng 3/2022 và nhiệm vụ tháng 4/2022

Dự thảo Nghị quyết

18/03/2022
Quyết định 437/QĐ-BYT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

437/QĐ-BYT

27/02/2022
Kế hoạch 174-KH-BVP

Kế hoạch hoạt động Bệnh viện năm 2022

174-KH-BVP

24/02/2022
Báo cáo Dự thảo báo cáo

Tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 02/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2022

Dự thảo báo cáo

16/02/2022
Nghị quyết Dự thảo Nghị quyết

Về tình hình công tác tháng 02/2022 và nhiệm vụ tháng 3/2022

Dự thảo Nghị quyết

16/02/2022
Kế hoạch 134/KH-BVP

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

134/KH-BVP

10/02/2022
Top