Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Văn bản
Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH Tải về
Nghị quyết 0/2019/NQ-HđND

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tình Bình Thuận

0/2019/NQ-HđND

25/07/2019
Tài liệu Kỹ thuật dùng thuốc

Kỹ thuật dùng thuốc giãn phế quản trong điều trị COPD và Hen phế quản

Kỹ thuật dùng thuốc

11/09/2019
Tài liệu Thuốc giãn phế quản

Vai trò thuốc giãn phế quản trong điều trị đợt cấp COPD và cơn Hen phế quản

Thuốc giãn phế quản

11/09/2019
Thông tư 13/2019/TT-BYT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

13/2019/TT-BYT

05/07/2019
Bảng điểm Bảng điểm

Bảng điểm Khối thi đua 1

Bảng điểm

31/07/2019
Kế hoạch 390/KH-KTD1

Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua 1 năm 2019

390/KH-KTD1

31/07/2019
Quyết định 387/QĐ-KTD1

Ban hành Quy chế hoạt động của Khối thi đua 1

387/QĐ-KTD1

31/07/2019
Thông báo 2255/TB-SYT

Thông báo công khai thông tin về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính thuốc thấm quyền giải quyết của Sở Y tế

2255/TB-SYT

19/07/2019
Kế hoạch 1979/KH-SYT

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng,lảng phí, tiêu cực

1979/KH-SYT

25/06/2019
Luật 25/2018/QH

Luật Tố cáo

25/2018/QH

12/06/2018
Kế hoạch 242/KH-BVP

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng,lảng phí, tiêu cực

242/KH-BVP

15/07/2019
Nghị định 31/2019/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

31/2019/NĐ-CP

10/04/2019
Chỉ thị 27-CT/TW

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

27-CT/TW

10/01/2019
Luật 36/2018/QH14

Luật phòng, chống tham nhũng

36/2018/QH14

20/11/2018
Thông tư 26/2013/TT-BYT

Hướng dẫn hoạt động truyền máu

26/2013/TT-BYT

16/09/2013
Công văn 846/BHXH-TTKT

Chấn chỉnh thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

846/BHXH-TTKT

25/06/2019
Thông tư 09/2019/TT-BYT

Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

09/2019/TT-BYT

10/06/2019
Thông tư 27/2015/TTLT-BYT-BNV

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DƯỢC

27/2015/TTLT-BYT-BNV

07/10/2015
Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ THUẬT Y

26/2015/TTLT-BYT-BNV

07/10/2015
Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

10/2015/TTLT-BYT-BNV

27/05/2015
Top