Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Góp ý Dự thảo
Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH Tải về
Nghị quyết Dự thảo báo cáo

BÁO CÁO tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 9/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2022

Dự thảo báo cáo

16/09/2022
Nghị quyết Dự thảo Nghị quyết

NGHỊ QUYẾT về tình hình công tác tháng 9/2022 và nhiệm vụ tháng 10/2022

Dự thảo Nghị quyết

16/09/2022
Nghị quyết Dự thảo báo cáo

(dự thảo) BÁO CÁO tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 8/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2022

Dự thảo báo cáo

18/08/2022
Nghị quyết Dự thảo Nghị quyết

(Dự thảo) NGHỊ QUYẾT về tình hình công tác tháng 8/2022 và nhiệm vụ tháng 9/2022

Dự thảo Nghị quyết

18/08/2022
Báo cáo Dự thảo báo cáo

BÁO CÁO: tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 7/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2022

Dự thảo báo cáo

20/07/2022
Nghị quyết Dự thảo Nghị quyết

NGHỊ QUYẾT về tình hình công tác tháng 7/2022 và nhiệm vụ tháng 8/2022

Dự thảo Nghị quyết

20/07/2022
Báo cáo Dự thảo báo cáo

Tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 6/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2022

Dự thảo báo cáo

16/06/2022
Nghị quyết Dự thảo Nghị quyết

Về tình hình công tác tháng 6/2022 và nhiệm vụ tháng 7/2022

Dự thảo Nghị quyết

16/06/2022
Báo cáo Dự thảo báo cáo

BÁO CÁO tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 5/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2022

Dự thảo báo cáo

16/05/2022
Nghị quyết Dự thảo Nghị quyết

NGHỊ QUYẾT về tình hình công tác tháng 5/2022 và nhiệm vụ tháng 6/2022

Dự thảo Nghị quyết

16/05/2022
Báo cáo Dự thảo báo cáo

Dự thảo BÁO CÁO tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 4/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2022

Dự thảo báo cáo

15/04/2022
Nghị quyết Dự thảo Nghị quyết

Dự thảo NGHỊ QUYẾT về tình hình công tác tháng 4/2022 và nhiệm vụ tháng 5/2022

Dự thảo Nghị quyết

15/04/2022
Báo cáo Dự thảo báo cáo

Tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 3/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2022

Dự thảo báo cáo

18/03/2022
Nghị quyết Dự thảo Nghị quyết

Về tình hình công tác tháng 3/2022 và nhiệm vụ tháng 4/2022

Dự thảo Nghị quyết

18/03/2022
Báo cáo Dự thảo báo cáo

Tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 02/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2022

Dự thảo báo cáo

16/02/2022
Nghị quyết Dự thảo Nghị quyết

Về tình hình công tác tháng 02/2022 và nhiệm vụ tháng 3/2022

Dự thảo Nghị quyết

16/02/2022
Báo cáo Dự thảo báo cáo

Tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 01/2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2022

Dự thảo báo cáo

17/01/2022
Nghị quyết Dự thảo Nghị quyết

Về tình hình công tác tháng 01/2022 và nhiệm vụ tháng 02/2022

Dự thảo Nghị quyết

17/01/2022
Báo cáo Dự thảo báo cáo

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHI BỘ - Năm 2021

Dự thảo báo cáo

16/12/2021
Báo cáo Dự thảo báo cáo

BIỂU PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG - NĂM 2021

Dự thảo báo cáo

16/12/2021
Top