Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Góp ý Dự thảo
Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH Tải về
Nghị quyết Dự thảo báo cáo

Tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 9/2021 và phương hướng, nhiệm vụ tháng

Dự thảo báo cáo

15/09/2021
Nghị quyết Dự thảo Nghị quyết

Về tình hình công tác tháng 9/2021 và nhiệm vụ tháng 10/2021

Dự thảo Nghị quyết

15/09/2021
Báo cáo Dự thảo báo cáo

BÁO CÁO; tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 8/2021 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2021

Dự thảo báo cáo

16/08/2021
Báo cáo Dự thảo báo cáo

NGHỊ QUYẾT: về tình hình công tác tháng 8/2021 và nhiệm vụ tháng 9/2021

Dự thảo báo cáo

16/08/2021
Báo cáo Dự thảo báo cáo

Tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 7/2021 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2021

Dự thảo báo cáo

15/07/2021
Báo cáo Dự thảo Nghị quyết

Về tình hình công tác tháng 7/2021 và nhiệm vụ tháng 8/2021

Dự thảo Nghị quyết

15/07/2021
Báo cáo Dự thảo Nghị quyết

Về tình hình công tác tháng 6/2021 và nhiệm vụ tháng 7/2021

Dự thảo Nghị quyết

17/06/2021
Báo cáo Dự thảo báo cáo

Tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 6/2021 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2021

Dự thảo báo cáo

17/06/2021
Báo cáo Dự thảo Nghị quyết

Tình hình công tác tháng 5/2021 và nhiệm vụ tháng 6/2021

Dự thảo Nghị quyết

17/05/2021
Báo cáo Dự thảo báo cáo

Tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 5/2021 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2021

Dự thảo báo cáo

17/05/2021
Báo cáo Dự thảo Nghị quyết

Tình hình công tác tháng 4/2021 và nhiệm vụ tháng 5/2021

Dự thảo Nghị quyết

16/04/2021
Báo cáo Dự thảo báo cáo

Tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 4/2021 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2021

Dự thảo báo cáo

16/04/2021
Báo cáo Dự thảo báo cáo

BÁO CÁO tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 3/2021 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2021

Dự thảo báo cáo

17/03/2021
Báo cáo Dự thảo báo cáo

BÁO CÁO tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 02/2021 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2021

Dự thảo báo cáo

19/02/2021
Báo cáo Dự thảo báo cáo

BÁO CÁO tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Dự thảo báo cáo

28/01/2021
Báo cáo Dự thảo báo cáo

BÁO CÁO tình hình hoạt động của Chi bộ tháng 01/2021 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2021

Dự thảo báo cáo

12/01/2021
Top