Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Văn bản pháp quy
Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH Tải về
Nghị quyết 0/2019/NQ-HđND

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tình Bình Thuận

0/2019/NQ-HđND

25/07/2019
Thông tư 13/2019/TT-BYT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

13/2019/TT-BYT

05/07/2019
Luật 25/2018/QH

Luật Tố cáo

25/2018/QH

12/06/2018
Nghị định 31/2019/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

31/2019/NĐ-CP

10/04/2019
Chỉ thị 27-CT/TW

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

27-CT/TW

10/01/2019
Luật 36/2018/QH14

Luật phòng, chống tham nhũng

36/2018/QH14

20/11/2018
Thông tư 26/2013/TT-BYT

Hướng dẫn hoạt động truyền máu

26/2013/TT-BYT

16/09/2013
Công văn 846/BHXH-TTKT

Chấn chỉnh thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

846/BHXH-TTKT

25/06/2019
Thông tư 09/2019/TT-BYT

Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

09/2019/TT-BYT

10/06/2019
Thông tư 27/2015/TTLT-BYT-BNV

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DƯỢC

27/2015/TTLT-BYT-BNV

07/10/2015
Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ THUẬT Y

26/2015/TTLT-BYT-BNV

07/10/2015
Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

10/2015/TTLT-BYT-BNV

27/05/2015
Quyết định 6858/QĐ-BYT

Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0)

6858/QĐ-BYT

18/11/2016
Thông báo 928/TB-SYT

Thông báo danh sách công chức, viên chức được nâng lươn trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 thuộc Sở Y tế và Danh sách không đủ điều kiện được xét nâng lương trước thời hạn

928/TB-SYT

20/03/2019
Quyết định 3143/QĐ-UBND

Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

3143/QĐ-UBND

14/11/2018
Quyết định 28/2018/QĐ-TTG

Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

28/2018/QĐ-TTG

12/07/2018
Quyết định 772/QD-BYT

Ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong Bệnh viện

772/QD-BYT

04/03/2016
Luật 40/2009/QH12

Luật khám bệnh, chữa bệnh

40/2009/QH12

23/11/2009
Thông tư 46/2018/TT-BYT

Quy định về hồ sơ bệnh án điện tử

46/2018/TT-BYT

28/12/2018
Thông tư 44/2018/TT-BYT

Quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược

44/2018/TT-BYT

28/12/2018
12
Top