Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Văn bản pháp quy
Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH Tải về
Quyết định 1566/QĐ-SYT

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng bác sĩ năm 2022

1566/QĐ-SYT

19/08/2022
Quyết định 1259/QĐ-HĐTD

Về việc phê duyệt danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng bác sĩ năm 2022

1259/QĐ-HĐTD

09/08/2022
Thông báo 2434/TB-SYT

THÔNG BÁO: Tuyển dụng bác sĩ năm 2022

2434/TB-SYT

28/06/2022
Quyết định 98/QĐ-BYT

Về việc ban hành Danh mục bổ sung một số mã ICD-10 liên quan đến COVID-19 theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới

98/QĐ-BYT

14/01/2022
Thông tư 27/2021/TT-BYT

Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

27/2021/TT-BYT

20/12/2021
Quyết định 5525/QĐ-BYT

Ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị

5525/QĐ-BYT

01/12/2021
Quyết định 5155/QĐ-BYT

Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em

5155/QĐ-BYT

08/11/2021
Công điện 1700/CĐ-BYT

Tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19 trong thời gian thực hiện nghị quyết 128/NQ-CP

1700/CĐ-BYT

25/10/2021
Quyết định 3646/QĐ-BYT

Ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-Cov-2

3646/QĐ-BYT

31/07/2021
Quyết định 4158/QĐ-BYT

Về việc ban hành Hƣớng dẫn Phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

4158/QĐ-BYT

28/08/2021
Quyết định 4159/QĐ-BYT

Về việc ban hành Hƣớng dẫn lựa chọn và sử dụng phƣơng tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19

4159/QĐ-BYT

28/08/2021
Công văn 4516/SYT-VP

Tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (đợt 2)

4516/SYT-VP

15/10/2021
Quyết định 4800/QĐ-BYT

Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

4800/QĐ-BYT

12/10/2021
Quyết định 4689/QĐ-BYT

Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

4689/QĐ-BYT

06/10/2021
Quyết định 4498/QĐ-BYT

Về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)

4498/QĐ-BYT

21/09/2021
Công văn 4111/QĐ-BYT

Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng

4111/QĐ-BYT

26/08/2021
Quyết định 3876/QĐ-BYT

Ban hành Hướng dẫn thiết kế tạm thời Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19

3876/QĐ-BYT

14/08/2021
Quyết định 3639/QĐ-BYT

Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tổ chức hoạt động lọc máu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong dịch COVID-19”

3639/QĐ-BYT

30/07/2021
Quyết định 3616/QĐ-BYT

Phê duyệt đề án "Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng

3616/QĐ-BYT

29/07/2021
Công văn 6666/BYT-MT

Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

6666/BYT-MT

16/08/2021
Top