Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Thông tin bác sĩ

Họ tên: Trương Thế Ngọc

Chức danh: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Khoa/Phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính

Chức vụ:

Bác sĩ cùng khoa
Top