Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Tài liệu Học tập - Tuyên truyền
Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH Tải về
Chương trình 08-CTr/ĐU

Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

08-CTr/ĐU

26/05/2020
Báo cáo 07-BC/DU

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

07-BC/DU

26/05/2020
Nghị quyết 05-NQ/ĐH

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025

05-NQ/ĐH

26/05/2020
Tài liệu Tài liệu

GOLD 2020: Những cập nhật và thay đổi chính trong quản lý điều trị COPD

Tài liệu

02/07/2020
Tài liệu Tài liệu

Hội chứng ngưng thở lúc ngủ tắc nghẽn ở trẻ em và các biến chứng

Tài liệu

02/07/2020
Tài liệu Tài liệu hội thảo

Chẩn đoán hình ảnh xơ phổi nguyên phát

Tài liệu hội thảo

27/05/2020
Tài liệu Tài liệu hội thảo

Chẩn đoán hình ảnh bệnh phổi kẽ

Tài liệu hội thảo

27/05/2020
Tài liệu Tài liệu hội thảo

Bước tiến mới trong điều trị bệnh phổi mô kẽ và xơ phổi vô căn

Tài liệu hội thảo

27/05/2020
Tài liệu Covid-19

CHUYÊN ĐỀ COVID-19: NHỮNG TÁC ĐỘNG, HỆ LỤY VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

Covid-19

01/04/2020
Tài liệu Mẫu quần chúng

ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2020 (Quần chúng)

Mẫu quần chúng

17/03/2020
Tài liệu Mẫu Đảng viên

CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2020 (Đảng viên)

Mẫu Đảng viên

17/03/2020
Kế hoạch 01-KH/CB

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

01-KH/CB

14/01/2020
Tài liệu Chuyên đề

CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020 “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Chuyên đề

17/03/2020
Kết luận 37-KL/TW

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

37-KL/TW

17/10/2018
Nghị quyết 36-NQ/TW

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

36-NQ/TW

22/10/2018
Quy định 08/QĐi-TW

Qui định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương

08/QĐi-TW

25/10/2018
Top