Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

Trường hợp nào phải đóng- không phải đóng BHXH bắt buộc?

Lĩnh vực bảo hiểm xã hội Ngày gởi 04/06/2018
Bạn Nguyễn Tường Vi (Hà Nội) hỏi: Công ty tôi hiện đang ký hợp đồng với một số lao động đã nghỉ hưu (đang hưởng chế độ hưu trí) để họ làm một số công việc thường xuyên như bảo vệ thì Công ty có phải đóng BHXH bắt buộc cho họ không? Ngoài ra Công ty cũng mới tuyển một số lao động trên 60 tuổi, NLĐ trẻ thuộc diện tham gia bắt buộc khác nhưng họ đã đóng BHXH tự nguyện thì Công ty phải xử lý thế nào?
Người gởi: -
Trả lời

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 123 Luật BHXH thì người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng mà đang giao kết HĐLĐ thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Như vậy, trường hợp NLĐ đã nghỉ và hưởng chế độ hưu trí hàng tháng mà tiếp tục làm việc tại công ty không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Về trường hợp NLĐ trên 60 tuổi, NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH mà không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 123 Luật BHXH và được quy định chi tiết tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì NLĐ và người SDLĐ phải tham gia BHXH bắt buộc. Người SDLĐ có trách nhiệm đóng BHXH cho NLĐ và trích từ tiền lương của NLĐ theo quy định của Luật BHXH để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH.

Câu hỏi cùng chuyên mục
Top