Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

Tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (đợt 2)

21/10/2021 1262 lượt xem

Thông báo Công văn số 4516/SYT-VP ngày 15/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận về việc Tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (đợt 2)

Link tải Công văn kèm theo: http://benhvienphoibinhthuan.vn/xem-van-ban/tuyen-dung-vien-chuc-chuyen-nganh-y-te-theo-nghi-quyet-so-312017nq-hdnd-ngay-13122017-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-dot-2-824.html

Bài viết cùng chuyên mục
Top