Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

Hải Nam

Lĩnh vực bảo hiểm y tế Ngày gởi 17/11/2016
Chào các cô, chú cho tôi hỏi tôi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (từ 5/2016 trên 7.260.000) được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Đề nghị cơ quan BHXH giải thích rõ hơn về vấn đề này ?
Người gởi: Hải Nam -
Trả lời
Vấn đề ông hỏi được chúng tôi trả lời lại như sau:
  Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 và Điểm d Khoản 1 Điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục (trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến; những đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh).
Cụ thể: Tại thời điểm người lao động có chi phí khám, chữa bệnh cùng chi trả lũy kế trong năm (tính từ thời điểm đủ 5 năm liên tục) lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện nay là 7.260.000 đồng), không bao gồm chi phí cùng chi trả khi tự đi KCB không đúng tuyến, người lao động đề nghị cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Sau khi được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm, người bệnh khi đi khám chữa bệnh được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
Chào ông !
An Trần
Câu hỏi cùng chuyên mục
Top