Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Văn bản COVID-19
Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH Tải về
Thông báo 4096/TB-SYT

THÔNG BÁO SỐ 124 Các ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

4096/TB-SYT

27/09/2021
Thông báo 4095/TB-SYT

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 123 Liên quan đến địa điểm có ca nghi nhiễm COVID – 19 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận

4095/TB-SYT

27/09/2021
Thông báo 4079/CV-BCĐ

Tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 (cập nhật lúc 16 giờ ngày 26/09/2021)

4079/CV-BCĐ

26/09/2021
Thông báo 4077/TB-SYT

THÔNG BÁO SỐ 122 Các ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

4077/TB-SYT

26/09/2021
Thông báo 4075/TB-SYT

THÔNG BÁO SỐ 121 Ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

4075/TB-SYT

25/09/2021
Thông báo 4074/TB-SYT

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 120 Liên quan đến địa điểm có ca nghi nhiễm COVID – 19 trên địa bàn thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

4074/TB-SYT

25/09/2021
Thông báo 4063/TB-SYT

THÔNG BÁO SỐ 119 Ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

4063/TB-SYT

24/09/2021
Công văn 4043/CV-BCĐ

Tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 (cập nhật lúc 16 giờ ngày 23/09/2021)

4043/CV-BCĐ

23/09/2021
Công văn 4018/CV-BCĐ

Tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 (cập nhật lúc 16 giờ ngày 22/09/2021)

4018/CV-BCĐ

22/09/2021
Thông báo 4012/TB-SYT

THÔNG BÁO SỐ 118 Các ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

4012/TB-SYT

22/09/2021
Thông báo 4011/TB-SYT

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 117 Liên quan đến địa điểm có ca nghi nhiễm COVID – 19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

4011/TB-SYT

22/09/2021
Công văn 3991/CV-BCĐ

Tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 (cập nhật lúc 16 giờ ngày 21/09/2021)

3991/CV-BCĐ

21/09/2021
Thông báo 3958/CV-BCĐ

Tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 (cập nhật lúc 16 giờ ngày 19/09/2021)

3958/CV-BCĐ

19/09/2021
Thông báo 3959/TB-SYT

THÔNG BÁO SỐ 115 Các ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

3959/TB-SYT

19/09/2021
Thông báo 3941/TB-SYT

THÔNG BÁO SỐ 114 Các ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

3941/TB-SYT

17/09/2021
Thông báo 3920/TB-SYT

THÔNG BÁO SỐ 113 Các ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

3920/TB-SYT

16/09/2021
Thông báo 3919/TB-SYT

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 112 Liên quan đến địa điểm có ca nghi nhiễm COVID – 19 trên địa bàn huyện Đức Linh - tỉnh Bình Thuận

3919/TB-SYT

16/09/2021
Thông báo 3918/TB-SYT

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 111 Liên quan đến địa điểm có ca nghi nhiễm COVID – 19 trên địa bàn thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận (Tiếp theo Thông báo khẩn số 110)

3918/TB-SYT

16/09/2021
Thông báo 3906/TB-SYT

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 110 Liên quan đến địa điểm có ca nghi nhiễm COVID – 19 trên địa bàn thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

3906/TB-SYT

16/09/2021
Thông báo 3903/TB-SYT

THÔNG BÁO SỐ 109 Các ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

3903/TB-SYT

15/09/2021
Top