Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Văn bản COVID-19
Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH Tải về
Công điện 1099/CĐ-TTg

Tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

1099/CĐ-TTg

22/08/2021
Công điện 1068/CĐ-TTg

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

1068/CĐ-TTg

05/08/2021
Thông báo 3720/TB-SYT

THÔNG BÁO SỐ 101: Các ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

3720/TB-SYT

07/09/2021
Công văn 3729/CV-BCĐ

Tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 (cập nhật lúc 16 giờ ngày 07/09/2021)

3729/CV-BCĐ

07/09/2021
Thông báo 3719/TB-SYT

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 100 Liên quan đến địa điểm có ca nghi nhiễm COVID – 19 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận

3719/TB-SYT

07/09/2021
Thông báo 3708/TB-SYT

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 99: Liên quan đến địa điểm có ca mắc COVID – 19 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận

3708/TB-SYT

07/09/2021
Chỉ thị 09/CT-BYT

Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các bệnh pháp kiểm soát dịch COVID-19

09/CT-BYT

01/09/2021
Công văn 3282/UBND-KGVXNV

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

3282/UBND-KGVXNV

03/09/2021
Thông báo 3709/CV-BCĐ

Tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 (cập nhật lúc 16 giờ ngày 06/09/2021)

3709/CV-BCĐ

06/09/2021
Thông báo 3699/TB-SYT

THÔNG BÁO SỐ 98: Các ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

3699/TB-SYT

06/09/2021
Thông báo 3698/TB-SYT

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 97: Liên quan đến địa điểm có ca nghi nhiễm COVID – 19 trên địa bàn thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

3698/TB-SYT

06/09/2021
Thông báo 3692/TB-SYT

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 96: Liên quan đến địa điểm có ca mắc COVID – 19 trên địa bàn huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận

3692/TB-SYT

06/09/2021
Thông báo 3683/CV-BCĐ

Tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 (cập nhật lúc 16 giờ)

3683/CV-BCĐ

05/09/2021
Thông báo 3682/TB-SYT

THÔNG BÁO SỐ 95 Các ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

3682/TB-SYT

05/09/2021
Thông báo 3680/TB-SYT

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 94 Liên quan đến địa điểm có ca mắc COVID – 19 trên địa bàn huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận (tiếp theo Thông báo khẩn số 93)

3680/TB-SYT

05/09/2021
Thông báo 3679/TB-SYT

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 93 Liên quan đến địa điểm có ca mắc COVID – 19 trên địa bàn huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận

3679/TB-SYT

04/09/2021
Thông báo 3678/TB-SYT

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 92 Liên quan đến địa điểm có ca nghi nhiễm COVID – 19 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận

3678/TB-SYT

04/09/2021
Thông báo 3677/TB-SYT

THÔNG BÁO SỐ 91 Các ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

3677/TB-SYT

04/09/2021
Thông báo 3675/TB-SYT

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 90 Liên quan đến địa điểm có ca nghi nhiễm COVID – 19 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận

3675/TB-SYT

04/09/2021
Thông báo 3671/TB-SYT

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 89 Liên quan đến địa điểm có ca mắc COVID – 19 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận (thay thế Thông báo khẩn số 88)

3671/TB-SYT

04/09/2021
Top