Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

Cao Kỳ

Lĩnh vực bảo hiểm xã hội Ngày gởi 04/08/2016
Cho em hỏi, Em nghỉ việc mà công ty không chưa chốt sổ thì em có khiếu nại được không? Do công ty chưa cắt giảm với đang nợ tiền bảo hiểm xã hội nên giám đốc chưa trình chốt sổ. Em báo nghỉ lâu rồi nếu như vậy em có thiệt hại gì về quyền lợi của mình không?
Người gởi: Cao Kỳ -
Trả lời
Chào bạn .
Theo quy định tại Điểm 3.3, mục 3, Điều 46 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam: hiện nay mới chỉ cho phép chốt sổ cho người lao động (NLĐ) nghỉ việc tại các Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật còn nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN. Cơ quan BHXH chốt thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của NLĐ đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng BHXH để NLĐ tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới, sau khi thu hồi được khoản nợ của doanh nghiệp thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của NLĐ.
- Các trường hợp khác (nợ đóng, chủ sử dụng bỏ trốn...): thực hiện theo Văn bản quy định của Chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Hiện nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chốt sổ đối với trường hợp của bạn. Cơ quan BHXH trả lời cho bạn được rõ.
Câu hỏi cùng chuyên mục
Top