Bệnh viện Phổi

Tỉnh Bình Thuận

Đường dây nóng0967.911.818 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

Nguyễn Văn Tạo

Lĩnh vực bảo hiểm xã hội Ngày gởi 18/10/2016
Xin chào! Cho em hỏi 2 vấn đề như sau:
1. Người tham gia BHXH quy định từ tuổi nào ?
2. Người tham gia BHXH bị chết thì giải quyết BHXH như thế nào ?
Người gởi: Nguyễn Văn Tạo -
Trả lời
      Vấn đề em hỏi được chúng tôi trả lời lại như sau:
     1. Tại điểm a, khoản 1, Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 quy định: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về người lao động.
     Theo Luật lao động mới số 10/2012/QH13 bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013. Độ tuổi lao động là độ tuổi được tính từ thời điểm bắt đầu đủ tuổi lao động đến tuổi nghỉ hưu
     Theo điểm 1 điều 3 Luật lao động thì tuổi lao động được tính từ đủ 15 tuổi. Trong khi đó tuổi nghỉ hưu được xác định như sau:
Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.
     Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm so với quy định tại khoản 1.
     Như vậy độ tuổi lao động là 15 - 60 tuổi đối với nam và 15 - 55 tuổi đối với nữ. Trường hợp người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm.

     2.  Người tham gia BHXH bị chết thì được gải quyết như sau:
          Trường hợp đang tham gia BHXH mà chết thì hưởng chế độ tuất:
          - Nếu tham gia BHXH dưới 15 năm thì hưởng chế độ tuất một lần theo quy định của Luật BHXH năm 2014.
          - Trường hợp tham gia BHXH từ 15 năm trờ lên thì hưởng như sau:
          + Hưởng hàng tháng theo quy định của Luật BHXH năm 2014.
          + Hưởng tuất một lần theo quy định (trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng bị suy giam khả năng lao động từ 81% trở lên.
          Chào em !
         
                                                                                                Hiền Trần
Câu hỏi cùng chuyên mục
Top